krediti v švicarskih frankih

Pojasnilna dolžnost bank v aferi krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih so doživeli svoj epilog v letu 2023. Gre za kreditne pogodbe v švicarskih frankih, ki so se sklepale med letoma 2003 in 2008. Vrhovno sodišče je namreč pripoznalo ničnost kreditne pogodbe v valuti švicarski frank. To pomeni, da je kreditna pogodba v švicarskih frankih nična in se šteje, kot da nikoli […]

Pojasnilna dolžnost bank v aferi krediti v švicarskih frankih Read More »