Vpis na ekonomsko ali pravno fakulteto v Ljubljani

Odločitev, kaj študirati na dodiplomskem in kaj na podiplomskem študiju, je izrednega pomena za vse mlade, saj bo ta odločitev najverjetneje močno vplivala na potek njihovega poslovnega in osebnega življenja. Izbira prave študijske smeri in prave izobraževalne ustanove je zato ključnega pomena. V kolikor se želite podati v poslovne vode, je pravna fakulteta – študij prava Ljubljana ali ekonomska fakulteta, magisterij ekonomije ali podjetništva prava izbira.

Za vas smo pripravili kratek pregled prednosti študija ekonomije ter podjetništva in prava, dotaknili pa se bomo tudi dela in zadolžitve magistra poslovnih ved. Zakaj smo izbrali ravno ta področja? Ker gre za široka vsebinska področja, ki mladim omogočajo različne karierne usmeritve, dober vpogled v delovanje družbe ter širok nabor kompetenc. Študijske navade, ki jih boste prejeli tekom študija katere izmed omenjenih smeri, boste lahko uporabili tudi kasneje v življenju. Na primer takrat, ko vas bo podjetje poslalo še na kakšna dodatna izobraževanja.

Pravna fakulteta Ljubljana – izberite pravo

Najprej se osredotočimo na študij prava. Če želite študirati pravo, imate v Ljubljani kar nekaj izbire. Pravna fakulteta Ljubljana oziroma Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta, ki je odlična alternativa javnim izobraževalnim ustanovam. Fakulteta sledi strogim vnaprej zastavljenim vsebinskim ciljem in svojem študentom ponuja kakovosten in primerljiv študij.

Pri izbiri fakultete je pomembno, da ta dosega mednarodno primerljivo kakovost izobraževanja, da zagotavlja transparentno in učinkovito delovanje pedagoškega procesa, da nenehno razvija svoje učne procese in jih prilagaja mednarodnim smernicam ter novim teorijam na izbranem področju, da svojim študentom omogoča sodelovanje s podjetji ter dosega določeno stopnjo mednarodnega ugleda in prepoznavnosti.

fakulteta za podjetništvo
Pri izbiri fakultete bodite pozorni na kompetence in znanja predavateljev, dostopnost gradiva, ki ga boste potrebovali za študij in dobro strukturiran predmetnik.

Zakaj sploh izbrati študij prava?

Pravna fakulteta Ljubljana ponuja kakovosten študijski program in možnost nadaljnjega izobraževanja. Študij prava je sicer lahko koristen za mnoge različne karierne poti, zagotovo pa med študenti razvije številne kompetence in znanja, ki so uporabne tako za poslovni razvoj kot kvalitetno osebno življenje. Med študijem prava tako pridobite naslednja znanja:

 • Poznavanje pravnih zakonitosti – poznavanje vsaj osnovnih pravnih zakonitosti, zmožnost branja in razumevanje zakonov, uredb in najrazličnejših pravilnikov lahko omogoči kvalitetno opravljanje dela tudi na drugih področjih. Vsekakor pa vam poznavanje pravnih zakonitosti omogoči lažje spoprijemanje z marsikatero birokratsko zadevo in zagato.
 • Kritično razmišljanje – pravna fakulteta Ljubljana svojim študentom omogoča razvoj kritičnega mišljenja in krepitev analitičnega uma, ki lahko posameznikom koristi v različnih situacijah; tako pri opravljanju posla pravnika ali pri podjetništvu.
 • Močna komunikacijska sposobnost – pri opravljanju dela pravnika je zelo pomembno, da ste verbalno in pisno zelo močni. Pravna fakulteta Ljubljana vam to znanje preda zelo strukturirana in dobro, s tem pa vas opolnomoči, da se strokovno in jasno izražate tudi v kočljivih situacijah, kot je na primer obravnava na sodišču.
 • Razumevanje družbe – študij prava vam omogoči, da razumete in poznate zakonodajni okvir delovanja družbe, države in širšega mednarodnega okolja. Tako lahko bolje poznate okvir, ki ureja naše vsakdanje življenje in vam hkrati omogoči, da spoznate določene možnosti za razvoj, ki vam jih zakonodajni okvir ponuja, pa širša javnost s tem ni seznanjena.
 • Dober dohodek – pravni strokovnjaki so načeloma zelo dobro plačani, študij prava je tako zelo privlačen za tiste, ki iščejo stabilnost in finančni uspeh. Seveda pa je za dobro plačano pozicijo potrebno pokazati veliko znanja.

Ali je študij na Fakulteti za podjetništvo primeren tudi za zaposlene osebe?

Odgovor je – zagotovo da. Izobraževanja za podjetja so ključnega pomena za rast in razvoj tako zaposlenih kot podjetij. Dober vodja podjetja ali ekipe je ta, ki nenehno skrbi za rast in razvoj podjetja in svojih zaposlenih. Različna izobraževanja za podjetja so tako odličen korak k zadovoljstvu zaposlenih in večjemu prihodku ter dobičku podjetja. Konec koncev pa izobraženi posamezniki pomenijo tudi napredek v družbi in državi.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede tako nudijo različna izobraževanja za podjetja. Njihova izobraževanja za podjetja so tako vedno prilagojena posameznim potrebam in željam podjetij. Vsako podjetje namreč potrebuje različen nabor znanj in kompetenc za svoje zaposlene, ki jih nato implementira v svoje poslovne procese in razvoj podjetja. Izobraževalni programi morajo tako temeljiti na predpostavki, da zaposlenim kasneje omogočijo kakovostno in predvsem uspešno opravljanje svojega dela, morda tudi razvoj novih produktov, projektov ali dokumentov.

Najpogostejša izobraževanja za podjetja

Med ponudniki poslovnih izobraževanj lahko najdemo najrazličnejše vsebine. Najpogosteje pa podjetja svoje zaposlene pošiljajo na naslednja izobraževanja:

 • Tečaji jezikov – tečaji tujih jezikov so med podjetij in zaposlenimi zelo priljubljena, saj omogočajo tudi osebni razvoj posameznika. Hkrati pa z dodatnim znanjem tujih jezikov lahko zaposleni v podjetjih lažje in učinkoviteje komunicirajo tako s kupci, dobavitelji ter izvajalci storitev.
 • Poslovna izobraževanja – poslovna izobraževanja so priljubljena zlasti med podjetij, ki imajo veliko srednjega managementa – torej ljudi, ki so hkrati odgovorni svojim nadrejenim, hkrati pa tudi sami upravljajo in nadzorujejo delo določene skupine ljudi oziroma delavcev. Med poslovna izobraževanja sodijo izobraževanja s področju financ, marketinga, upravljanja in vodenja, pa tudi računovodstva in marketinga.
 • Tehnološka izobraževanja – v porastu so predvsem izobraževanja s področja programiranja, uporabe in obvladovanja računalniških programov – sploh med starejšimi zaposlenimi, pa tudi spletnega dizajna. Podjetja svoje zaposlene na različna tehnološka izobraževanja pošiljajo predvsem zaradi izboljšanja tehničnih prednosti zaposlenih ter da lahko ti učinkoviteje in predvsem hitrejše opravljajo svoje delo.
 • Izobraževanja s področja komunikacije – tečaji javnega nastopanja, komunikacije z mediji in upravljanja družbenih omrežji so ključnega pomena za podjetja, ki želijo dobro javno podobo.
 • Izobraževanja s področja vodenja – da srednji management dobro vodi svoje ekipe, so ključnega pomena tudi znanja s področja vodenja tima, upravljanja in vodenja najrazličnejših projektov pa tudi upravljanje konfliktnih situacij in razporejena nalog zaposlenih.
Podjetja svoje zaposlene največkrat pošljejo na izobraževanje na poslovna in tehnološka izobraževanja, kamor sodi tudi analitika in poročanja.

Bi namesto prava raje izbrali ekonomijo?

Če se vrnemo nazaj za izbiro študija – morda vam ravno izbira pravega študija omogoči, da boste že pred zaposlitvijo pridobili prave in ustrezne kompetence in znanja, s tem pa boste v prednosti pred ostalimi zaposlenimi v podjetji, ki se bodo morali različnih izobraževanj še udeležiti.

Ekonomska fakulteta, magisterij poslovnih ved, namreč omogoča ravno izobraževanje na najpomembnejših področjih vodenja, upravljanja s kadri, ekonomije ter poslovnih procesov podjetja. Kombinacija različnih tematik in znanj vam bo omogočila, da se boste v svojem delovnem procesu ustrezno in kompetentno soočali z izzivi poslovnega sveta.

Med praktična znanja, ki jih obljublja ekonomska fakulteta, magisterij poslovnih ved natančneje, sodijo:

 • Krepitev metodoloških znanj – kamor sodijo matematika, statistika in metode raziskovanja. Če želite namreč učinkovito upravljati oddelke ali podjetja, morate dobro poznati vsaj osnove statistike in matematike. Poslovni partnerji vas namreč težje prinesejo okoli, če se spoznate na številke in znate hitro odreagirati ter preračunati bodisi vrednosti pogodb ali posla, ki vam ga ponujajo.
 • Krepitev poslovnih veščin – vodenje posla ali podjetja ni samo skupek organizacijskih sposobnosti, temveč tudi je potrebno tudi odlično poznavanje poslovnih procesov, terminov in načinov dela v različnih oddelkih podjetja. Direktor ali vodja mora tako poznati vsaj osnove vseh delovnih procesov v najpomembnejših upravljalnih oddelkih podjetja.
 • Krepitev sposobnosti javnega nastopanja – brez dobre javne podobe boste kot direktor ali vodja težko prepričali svoje kupce ali poslovne partnerje o smotrnosti sodelovanja v vami. Ekonomska fakulteta, magisterij z ustrezne smeri, vam poda tudi za nujno potrebna znanja.

Želite še več razlogov, zakaj študirati podjetništvo ali ekonomijo?

Študij podjetništva ali ekonomije vas res odlično pripravi na potrebe današnjih podjetij. Poleg že naštetih znanj in kompetenc, ki jih pridobite, če je vaša prva izbira ekonomska fakulteta, magisterij s podjetništva ali ekonomije, doda še naslednja znanja:

 • Študij podjetništva vam omogoči, da razumete trg in poznate delovanje tržnih zakonitosti, kapitalizma in drugih ekonomskih terminov in ustrojev.
 • Študij vam omogoča, da si pridobite kakovostno in široko mrežo kontaktov ljudi in podjetij – tesne vezi s številnimi ljudmi iz poslovnega sveta pa lahko pozitivno vplivajo na vašo kariero in poslovne priložnosti, ki se vam odprejo.
 • Spodbujanje samozavesti – trening javnega nastopanja in pa zares kvalitetno in poglobljeno znanje, ki ga prejmete na študij, vam omogočijo, da samozavestno nastopate na trgu dela in med svojimi strankami.
 • Lastni posel – poznavanje poslovnih procesov vas opolnomoči, da zastavite in postavite temelje lastnega posla. Dober študij vas lahko odlično pripravi na uspešno samostojno poslovno pot.
 • Finančni svet – spoznavanje finančnega sveta – denar, bančništvo, vlaganja, skladi itn. so pomembne tematike, ki vam lahko pomagajo tako v poslu kot v zasebnem življenju.
 • Analitične veščine – dobro razumevanje in poznavanje orodij za analiziranje in reševanje poslovnih problemov je ključnega pomena pri kriznem upravljanja, pa tudi pri načrtovanju poslovnih novosti in tehtanju primernosti investicij.
Artikuliranost in dobro javno nastopanje sta pomembna ključa za dobro sklenjen posel, obe kompetenci lahko pridobite na študiju prava, ekonomije ali podjetništva.

Študij prava, ekonomije ali podjetništva je zares študij za življenje. Znanja in kompetence, ki jih študentje pridobijo tekom študija, lahko posameznik uporabi za poslovni in osebni razvoj. Pred odločitvijo razmislite o svojih željah in sposobnostih, priporočljivo je tudi, da opravite t.i. swot analizo. Z jasnim razumevanjem svojih prednosti, slabosti, možnosti in ovir lahko lažje in pravilneje izberete pravo fakulteto zase.

Zanje in prijaznost sta tista, ki odpirata marsikatera vrata. Pazite torej, da izberete vrata prave fakultete, kasneje pa tudi pravega podjetja. Če to naredite z nasmehom na obrazu, je vaš uspeh zagotovljen.

Članki iz iste kategorije:

  Brez objav