Zasebna glasbena šola – glasbeno izobraževanje po Edgarju Willemsu

Glasbeni center Edgar Willems je zasebna glasbena šola za otroke. Zasebna glasbena šola je prva v Sloveniji, ki je uspešno vnesla dva javnoveljavna programa v glasbeno izobraževanje. Zasebna glasbena šola – Glasbeni center Edgar Willems deluje v Ljubljani od leta 2002, skupaj z Glasbenim centrom Do re mi v Bledu pa sta edini tovrstni glasbeni šoli v Sloveniji.

Zasebna glasbena šola

Program glasbenega uvajanja

Zasebna glasbena šola nudi program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu,ki je posebej zasnovan za otroke, ki so stari od tretjega do osmega leta starosti. Program vključuje poglobljeno srečevanje otrok z glasbenimi vsebinami, vodenje izkušenih pedagogov in uporabo pedagoških načel ter vseh elementov glasbe. Dolžina programa je odvisna od starosti otrok, ki se vključijo, in je prilagojena njihovemu razvoju.

Delo v majhnih skupinah

Delo poteka v majhnih skupinah, ki so starostno homogene in vključujejo od 8 do 10 otrok. Tri-, štiri- in petletni otroci obiskujejo učne ure enkrat tedensko po 60 minut, medtem ko so učne ure za šest- in sedemletnike daljše, trajajo 90 minut tedensko zaradi zgoščenosti učne snovi.

Razvoj glasbenih sposobnosti skozi igro in delo

Skupaj z vodenimi igrami in delom otroci razvijajo glasbene sposobnosti ter se učijo osnovnih melodičnih, ritmičnih in harmonskih znanj. Zgodnejše vključevanje otrok na to glasbeno pot omogoča globlje doživetje glasbe ter lažje povezovanje z njo kasneje v življenju. S tristopenjskim programom glasbenega uvajanja se omogoča sistematičen ter intenziven način poučevanja glasbene vzgoje že v zgodnjih otroških letih. To je temelj za nadaljnje učenje inštrumenta ter kvalitetno spremljanje glasbe in umetnosti na splošno.

Nadaljevanje glasbenega izobraževanja

Ko učenci uspešno zaključijo program glasbenega uvajanja, imajo možnost nadaljevati svoje glasbeno izobraževanje z vključitvijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Veliko učencev po končanem programu uvajanja uspešno opravi sprejemne preizkuse za vpis v javne glasbene šole, kjer nadaljujejo svoje glasbeno izobraževanje.

Vključitev v program Glasbena vzgoja in učenje inštrumenta

7- ali 8-letni otrok, ki je uspešno zaključil program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, se lahko vključi v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Poleg učenja “živega” solfeggia ima možnost tudi za učenje inštrumenta. V programu ponujajo poučevanje fagota, roga, viole, kljunaste flavte, klavirja, violine, violončela, saksofona, prečne flavte in klarineta. Učenci imajo na voljo nižjo glasbeno šolo, ki traja 6 razredov, ter višjo stopnjo, ki obsega 7. in 8. razred.

Odgovoren pristop k pouku inštrumenta

Program glasbene vzgoje je zaznamovan z uporabo “živega solfeggia” ter odgovornim pristopom k pouku inštrumenta. Pouk solfeggia temelji na prepričanju, da morajo otroci spoznavati glasbene vsebine skozi živo glasbo ter na umetniški način, vključno s poslušanjem velikih glasbenih del, petjem, ustvarjanjem in gibanjem. Hkrati je pomembno tudi opismenjevanje, kar se odraža v doseženih zlatih plaketah na tekmovanju Temsig ter v uspešno opravljenih sprejemnih izpitih učencev za nadaljnje glasbeno izobraževanje.

Pouk inštrumenta in skupinsko muziciranje

Zasebna glasbena šola nudi učencem priložnost za pouk inštrumenta dvakrat tedensko, na individualnih učnih urah, kjer se osredotočajo na svoj glasbeni napredek in tehnično izpopolnjevanje. Poleg tega v programu izjemno spodbujajo tudi skupinsko muziciranje, kjer se učenci učijo pomembnosti poslušanja drug drugega in sodelovanja. To se odraža tako v komornih skupinah kot v pevskem zboru in šolskem orkestru, kjer skupaj ustvarjajo čudovite glasbene izkušnje. Ustvarjanje koncertnih izkušenj spodbujajo s šolskimi nastopi, ki jih redno organizirajo, ter nastopi v večjih dvoranah, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija in druge glasbene šole tako doma kot v tujini.

Sodelovanje s priznanimi inštitucijami

Zasebna glasbena šola sodeluje tudi s priznanimi inštitucijami, kot so Akademija za glasbo ter Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Omogočajo študentom teh inštitucij, da hospitirajo pri pedagoškem delu ter jim nudijo predavanja s predstavitvijo načina dela. Prav tako redno sodelujejo s SNG Opera in balet Ljubljana, kjer njihovi učenci sodelujejo v različnih produkcijah, ko je potreba po otroških pevcih. Poleg tega imajo vzpostavljene še druge pomembne povezave in sodelovanja z drugimi glasbenimi institucijami.

Priznanja in vzpostavljeni odnosi

Projektna skupina Strokovnega sveta RS je potrdila, da zasebna glasbena šola ne samo izpolnjuje predpisane izobrazbene standarde, temveč jih v mnogih elementih presega. Zasebna glasbena šola že vrsto let vzdržuje dobre odnose z nekdanjimi učenci, ki se radi vračajo k njim ter sodelujejo pri njihovih projektih.

Glasbeni center Edgar Willems – mesto, kjer se otroci in odrasli učijo, kako imeti rad glasbo

Glavna vloga Glasbenega centra Edgar Willems je, da otrokom in odraslim omogoči, da spoznajo, kaj vse je potrebno vedeti in znati ter kako se tega lotiti, da bi lahko resnično uživali v glasbi. Poučujejo se na osnovi pedagoških načel slavnega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Vendar pa se to, kar se učijo, ne da doseči zlahka – zahteva veliko vztrajnosti, dela in podpore staršev, pa tudi prijetnega in spodbudnega okolja ter strokovnega znanja in srčnosti učiteljev.

Sproščeno in veselo vzdušje v šoli

Ko se sprehodite po šoli, boste opazili sproščeno in veselo vzdušje. Vendar pa je za uspeh potrebno doma tudi veliko dela, potrpežljivosti in vztrajnosti. Otroci raje prihajajo v šolo tudi zaradi dejstva, da se z učitelji Glasbenega centra Edgar Willems vedno nekam odpravijo. Organizirajo tabore, gostujejo in sodelujejo z drugimi šolami ter pedagogi in umetniki iz tujine. Sodelujejo tudi v mednarodni federaciji Willems in se udeležujejo kongresov po Evropi, kjer se srečujejo z glasbeniki iz celega sveta. Mladi glasbeniki Glasbenega centra Edgar Willems imajo priložnost nastopiti na pomembnih prizoriščih.

Članki iz iste kategorije: