Zavarovanje terjatev za učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja

Zavarovanje terjatev je produkt, ki ga podjetja uporabljajo za zaščito pred morebitno plačilno nesposobnostjo strank. Več si preberite na naslovu: https://alpha-credo.com/. Če se zgodi, da stranka ne plača računa zaradi finančnih težav ali celo bankrota, bo zavarovalnica povrnila izgubo zavarovancu. To pomeni, da lahko podjetje z zavarovalnim programom za zavarovanje plačila mirno posluje na domačem in mednarodnem trgu, saj so tveganja neplačila prenesena na kreditno zavarovalnico. Zavarovanje terjatev je boljša izbira kot klasične oblike zavarovanja, kot so avansna plačila, bančne garancije, menice in poroštva. V resnici je zavarovanje plačila ravno tako pomembno kot katerokoli drugo premoženjsko zavarovanje, saj so zamude pri plačilih, stečaji in prisilne poravnave veliko pogostejši dogodki kot naravne katastrofe, kot so požari ali potresi.

Kako podjetja obvladujejo kreditno tveganje in zakaj je to ključnega pomena za njihovo uspešnost?

Vsako podjetje se mora ukvarjati s kreditnim tveganjem, kar pomeni, da obstaja nevarnost, da kupci ne bodo mogli poravnati svojih obveznosti do podjetja. To je pomembno, ker so terjatve do kupcev ena od pomembnih sredstev podjetja. Vendar so tveganja, kot so zamude pri plačilih, stečaji in prisilne poravnave, veliko bolj pogosti kot na primer požari ali potresi. Čeprav si nekatera podjetja lahko privoščijo, da vedno zahtevajo avansno plačilo od svojih kupcev, to ni konkurenčen način poslovanja. Zato se morajo podjetja odločiti za druge rešitve, kot so zahtevanje bančnih garancij ali drugih finančnih instrumentov. V praksi to lahko prinese velike dodatne stroške in zahteva posebna znanja, zato je pomembno, da podjetja poiščejo učinkovite alternative za obvladovanje kreditnih tveganj.

Zavarovanje terjatev

Pomoč podjetjem pri prilagajanju zavarovalnih programov za učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja

Zavarovanje terjatev, tudi znano kot “credit insurance”, omogoča podjetjem prenos tveganja neplačil svojih kupcev na zavarovalnico. To pomeni, da če vaš kupec postane nesposoben plačati zaradi stečaja ali trajajočih plačilnih težav, bo zavarovalnica kritje vaše terjatve do dogovorjene višine. ALPHA CREDO ekipa se specializira za zagotavljanje prilagojenih zavarovalnih programov, ki so zasnovani posebej za vaše podjetje, z upoštevanjem vašega poslovnega modela, specifik vaše dejavnosti in kupcev.

Zavarovanje terjatev omogoča podjetjem prenos tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, ki je bolje opremljena za obvladovanje tega tveganja kot samo podjetje. S tem si prodajalec zagotovi potrebno varnost pri poslovanju, saj bo v primeru neplačila zavarovalnica pokrila nastalo škodo do dogovorjene višine. Poleg tega ima zavarovanje terjatev tudi pomembno preventivno funkcijo, saj spodbuja podjetja k skrbnemu spremljanju svojih kupcev in preprečuje, omejuje ter zmanjšuje škodo, ki bi lahko nastala zaradi neplačil.

Kako lahko zavarovalnica in upravljanje kreditnih tveganj vplivata na izboljšanje poslovne uspešnosti podjetja?

Zavarovalnica ne zagotavlja le poplačila neplačanih terjatev zavarovancem, ampak ima tudi preventivno vlogo. Sodelovanje z zavarovalnico in njenimi posredniki spodbuja podjetja k izboljšanju internih procesov ter stalni skrbi za terjatve v prodaji in financah. To pripomore k izboljšanju kreditnih standardov podjetja, kar lahko privede do bolj vzdržne rasti prodaje in manjšega odpisa terjatev.

Upravljanje kreditnih tveganj, ki je dobro izoblikovano in učinkovito, lahko pomembno prispeva k izboljšanju bonitete podjetja in povečanju njegovega pogajalskega položaja pri kupcih, dobaviteljih in finančnih institucijah, kot so banke. S tem lahko podjetju olajša pridobivanje financiranja po bolj ugodnih pogojih, saj zavarovanje terjatev, ki je sestavni del upravljanja kreditnega tveganja, bankam zagotavlja dodatno zaščito in jim omogoča večje možnosti za financiranje njihovih komitentov.

Zavarovanje terjatev kot ključni instrument za izboljšanje likvidnosti podjetja in načrtovanje denarnih tokov

Zavarovanje terjatev je pomemben instrument, ki podjetjem omogoča izboljšanje likvidnosti in načrtovanje denarnih tokov. Z zavarovanjem terjatev podjetje zmanjša tveganje neplačila s strani kupcev, kar mu omogoča varno prodajo. S tem se pospešuje prodaja in izboljšuje konkurenčnost podjetja na trgu. Zavarovanje terjatev preobrazi negotov denarni tok, ki je povezan s kreditiranjem kupcev, v zanesljiv denarni tok, kar podjetju omogoča boljše načrtovanje poslovanja in manjše tveganje likvidnostnih težav.

Znotraj zavarovanja terjatev podjetju-zavarovancu ponujajo tudi dragocene informacije o kreditni zanesljivosti in sposobnosti obstoječih in potencialnih kupcev. Te informacije niso običajno pridobljene le enkrat letno, temveč se zavarovalnice preko vzpostavljenega spremljanja nenehno osredotočajo na spremembe, ki bi lahko vplivale na sposobnost kupcev, da plačajo svoje obveznosti.

Kako lahko kreditna zavarovalnica pomaga pri izterjavi terjatev in izboljša prodajne rezultate podjetja?

Kreditna zavarovalnica ima lahko, ob predhodnem soglasju zavarovanca, vlogo tudi pri izterjavi neplačane terjatve. Ker ima lahko kot finančna institucija večjo težo pri dolžniku kot prodajalec, lahko zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov ter zmanjša verjetnost neplačila. Prav tako lahko poveča uspešnost izterjav in olajša zavarovancu (upniku) povrnitev dolgovanih zneskov ali izplačanih škod od dolžnika.

Vzpostavitev zavarovanja terjatev ima za prodajne ekipe pozitivne učinke, saj s tem pridobijo več časa za osredotočanje na obstoječe in nove kupce, kar omogoča večjo prodajo in posledično boljše poslovne rezultate. Zavarovanje terjatev tudi izboljšuje portfelj kupcev, saj neodobritev kreditnega limita zavarovalnice predstavlja jasen signal glede kreditne sposobnosti potencialnega kupca. Če se kljub temu odločimo za sodelovanje s takšnim kupcem, pa nam dodatno zavarovanje zagotavlja varnost in zmanjšuje tveganja.

Vpliv plačilnih pogojev na obratni kapital podjetja in koristi zavarovanja terjatev za oddelek zakladništva

Zavarovanje terjatev ima za oddelek zakladništva koristi, saj razbremeni del kreditne analize, postopkov izterjav in dolgotrajnih insolvenčnih postopkov. Kljub temu, da ima podjetje program zavarovanja terjatev, bi moralo še vedno posvetiti pozornost kreditni politiki in plačilnim pogojem, ki jih ponuja svojim kupcem. Odlog plačil namreč močno vpliva na potrebe po financiranju podjetja in njegov dobiček. Pozicija obratnega kapitala je kombinacija ravni prodaje, plačilnih pogojev, odobrenih kupcem, plačilnih pogojev, sprejetih od dobaviteljev, in dobičkonosnosti podjetja. Plačilni pogoji se pogosto odražajo v zmožnosti ustvarjanja dodatne prodaje, kjer manjše kreditiranje kupcev običajno sledi zmerni ravni prodaje, večje kreditiranje pa privede do višjih prodajnih ravni, a tudi do višjega obsega potrebnega financiranja dobavne verige.

Specializirana zavarovalno posredniška družba nudi celovite rešitve za upravljanje s kreditnim tveganjem in optimizacijo obratnega kapitala

ALPHA CREDO je zavarovalno posredniška družba, ki se specializira za zavarovanje terjatev. Poleg oblikovanja in implementacije programov zavarovanja terjatev nudijo svojim strankam celovite rešitve za upravljanje s kreditnim tveganjem in optimizacijo obratnega kapitala. Njihovo delovanje krepko vpliva na kulturo upravljanja kreditnega tveganja, poslovno strategijo in financiranje poslovanja. Posebej so osredotočeni na reševanje problematike obratnega kapitala in načrtujejo ter izvajajo celovite rešitve, ki pomagajo izboljšati razmerje med komercialnimi cilji in tveganjem. ALPHA CREDO je znana po svojih visokih etičnih standardih, strokovnosti, zanesljivosti in prilagodljivosti strankam. Izvajajo zavarovalno posredovanje po vsej EU v skladu z direktivo o zavarovalnem posredovanju.

Članki iz iste kategorije: