Kakšna prikolica za živino je najprimernejša?

Prevoz živali mora potekati na varen in zanesljiv način –  v pomoč pri tem je lahko kakovostna prikolica za živino, s katero boste živino pripeljali med različnimi lokacijami. Pri prevozu živine lahko sodelujejo za to usposobljene osebe, ki so hkrati odgovorne za zagotavljanje najvišjih možnih standardov dobrobiti živali.

Živina

Živina je v slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot: »večje domače živali, ki se redijo, vzrejajo zaradi gospodarskih koristi«. Gre torej za živalske vrste, ki jih je človek skozi zgodovino udomačil in jih koristil za različne namene – kot pomoč pri kmetijskih opravilih, pridobivanju dobrin, prav tako pa tudi kot vir lastne prehrane. Ob izrazu živina večina ljudi najprej pomisli na različne živalske vrste prežvekovalcev (npr. krave, ovce, koze, konje), je pa dejstvo, da izraz ne izloči niti perutnine in drugih živalskih vrst, ki človeku nudijo gospodarsko korist.

prikolica za živali

Kaj je prikolica za živino?

Prikolica za živino je vozni pripomoček, ki se uporablja za prevoz različnih vrst živine. Pri tem se prikolice razlikujejo v materialih, ki jo sestavljajo, velikosti, nosilnosti, ceni, možnosti uporabe za namen prevoza različnih živalskih vrst itd.

 

Kakšno prikolico za živino izbrati?

Odvisno od uporabnega namena prikolice se slednje med sabo razlikujejo – lahko imajo več pregrad in navezov, kar omogoča varen transport večjih živali, lahko imajo vključeno ventilacijo, prav tako pa tudi prostor za prehranjevanje in pitje vode.

Pri nakupu prikolice za živino priporočamo, da vnaprej upoštevate namebnost same prikolice – ta bo namreč vplivala tudi na nosilnost same prikolice. Pomembno je, da prikolica nudi zaščito živine pred zunanjimi vplivi (npr. je zaprta iz vseh smeri), prav tako priporočamo izbiro prikolice, ki ima vgrajena tudi stranska vrata, kar omogoči lažji dostop do vseh delov prikolice in s tem lažji in hitrejši dostop do živali.

Vse ostrejši zakoni na področju varstva pravic živali zahtevajo vse boljše pogoje, ki jih mora lastnik ob prevozu živali slednjim nuditi. Prav zato je smiselno, da ob nakupu prikolice za živino, dobro premislite, kaj je tisto, kar potrebujete in kako za razumno ceno že danes dobiti več.

živina26

Prevoz živali

Prevoz živine lahko poteka po cesti, zraku, pa tudi morju. Področje tako imenovanih komercialnih transportov (sem sodijo prevozi med kmetijskimi gospodarstvi za nadaljno rejo, za zakol, za laboratorije itd.), kjer je cilj dobiček, urejajo predpiri Evropske Unije.

Predpisi zahtevajo, da je prevoz živali urejen na način, ki živali nudi čim krajši čas potovanja in s tem povezano čim manjšo količino stresa. Žival, ki jo prevažate mora biti zdrava, urejeno mora imeti vso potrebno dokumantacijo, prevozno sredstvo mora biti tako, da preprečuje kakršno koli trpljenje ali bolečine živali. Prav tako mora biti prevozno sredstvo dovolj veliko, da lahko vse živali med vožnjo nemoteno ležijo, višina prevoznega sredstva pa mora biti dovolj visoka, da se nobena žival z glavo ne dotika strehe prevoznega sredstva. Tekom prevoza mora biti živali po potrebi zagotovljen čas za hrano, tekočino in počitek. V primeru poškodb mora tisti, ki nudi prevoz, živali zagotoviti pomoč ter imeti predviden načrt ukrepanja.

In kdaj žival ne sme na pot?

Če se žival ne more premikati sama ali ob hoji trpi bolečine, ni primerna za transport. Prav tako ne smemo prevažati samic, ki so dosegle 90 % svojega predvidenega obdobja brejosti, samice, ki so v preteklem tednu povrgle ter novorojene živali, ki nimajo popolnoma zaceljenega popka.

V primeru poškodovanih in bolnih živali morate po zakonu živali odpeljati v veterinarsko ambulanto oziroma kliniko. V kolikor smatrate, da je potrebno poškodovano žival usmrtiti oziroma zaklati, pa mora transport živali najprej odobriti veterinar, ki žival pregleda. S pridobljeno dokumentacijo lahko nato žival odpeljete na odkrejen izredni zakol oziroma usmrtitev, pri tem pa mora voznik še vedno upoštevati vse predvidene ukrepe za zagotavljanje dobrobiti živali. 

Članki iz iste kategorije: