Razveza zakonske zveze

Minili so časi, ko je bila ločitev ali razveza zakonske zveze tabu tema. In ravno tako so minili časi, ko zakonca za vsako ceno vztrajata v zakonu, kljub pomanjkanju razumevanja, ljubezni, spoštovanja, osebne svobode, lastnega razvoja in sreče.

razveza zakonske zveze
Razveza zakonske zveze je dandanes pogostejša kot pred leti.

Dejstvo je, da živimo v kompleksnih časih, polnih izzivov na vseh področjih življenja. Ljudje se soočamo z zdravstvenimi težavami, gospodarskimi in okoljskimi krizami, finančnimi problemi, lastnimi duševnimi stiskami, vzorci in omejitvami, z omejevanjem svobode … Predvsem pa se vsi soočamo z največjim izzivom človeštva – medsebojnimi odnosi.

Pravijo, da med ljudmi in v svetu težko ustrezno delujemo, če v prvi vrsti ne razumemo in ne ljubimo sebe. A delo na sebi terja mnogo volje, poguma, dela in časa. Ravno tako pa vse to potrebujejo naši odnosi, za katere lahko v tem hitrem tempu preprosto zmanjka energije. Odnos znotraj zakonske zveze je treba nenehno graditi, negovati, se truditi in prilagajati, vendar vzajemno, s strani obeh partnerjev, sicer na dolgi rok ni zadovoljstva, napredka in pravega uspeha.

razveza zakonske zveze
Za vzdrževanje kvalitetnih medsebojnih odnosov pogosto zmanjkuje energije, saj je tempo naših življenj preprosto prenatrpan.

Ločitev ali razveza zakonske zveze je zagotovo ena najbolj stresnih, čustvenih in neprijetnih situacij v celotnem življenjskem obdobju, nekaj, česar si nihče ne želi izkusiti, predvsem takrat, kadar so vanj vpleteni otroci.

Stiske, dvomi, nesoglasja, kritike, duševne bolečine, odzivi okolja, neodobravanje in nerazumevanje nas lahko v tem obdobju močno zaznamujejo in z njimi se preprosto moramo soočiti, ne glede na to, kako neprijetno in težko nam je.

Vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti vsakdo, ki se znajde v nevzdržnih odnosih, je, do kdaj in za kakšno ceno je še treba vztrajati, kdaj odnehati in kdaj se še »boriti«.

Do odgovora na to vprašanje se lahko posameznik ob močnem stiku s samim seboj sčasoma dokoplje sam. Istočasno pa so izjemnega pomena ustrezno okolje, podpora in strokovna pomoč, ki si jo je smiselno poiskati, preden si dokončno odgovorimo na vprašanje, ali je razveza zakonske zveze tista prava in končna odločitev.

Kako prebroditi ločitev: pomembnost strokovne pomoči in čustvene podpore

Obstajajo zakoni, ko je razveza zakonske zveze neizogibna, edina smiselna in nujno potrebna, če želimo v prvi vrsti zaščititi sebe in svoje otroke. A tudi v tem primeru sta ustrezna psihična podpora ter strokovna pomoč tako s področja medosebnih odnosov kot tudi samega ločitvenega postopka izjemnega pomena. Prositi za pomoč ni znak šibkosti, temveč odgovornosti.

Ko smo izčrpali vse možnosti in sprevidimo, da preprosto ni druge rešitve, je naslednji korak začetek postopka razveze zakonske zveze.

Razveza zakonske zveze je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

Ločimo se lahko na dva načina.

Kadar se zakoncema uspe dogovoriti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok in o njihovih stikih s staršema ter so doseženi sporazumi o razdelitvi premoženja po ločitvi, preživljanju zakonca, ki sam nima sredstev za preživljanje, in o tem, kdo od njiju ostane najemnik stanovanja, je možna sporazumna ločitev.

V primeru, da sporazuma glede preživljanja, varstva in vzgoje skupnih mladoletnih otrok ter o
razdelitvi skupnega premoženja med zakoncem ni možno doseči, mora nekdo od zakoncev
vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.

Praksa kaže, da se celoten ločitveni postopek odvije bistveno hitreje in z veliko manj stresa, če se
zakonca sporazumeta in dogovorita o vseh področjih, ki jih je treba rešiti ob ločitvi.

Razveza zakonske zveze z otroki

razveza zakonske zveze
Kako urediti ločitev, če so posredi še otroci?

Zakonca se lahko v primeru sporazumne razveze zakonske zveze ločita pri notarju takrat, kadar nimata skupnih mladoletnih otrok. Tudi o razdelitvi skupnega premoženja se lahko izrečeta v
obliki notarskega zapisa. Z dnem, ko zakonca podpišeta sporazum pri notarju, je njuna zakonska zveza razvezana.

Če pa imata zakonca skupne mladoletne otroke, bo ločitev treba izvesti pred pristojnim okrožnim sodiščem, ki mu morata zakonca predložiti predlog o sporazumni razvezi zakonske zveze ter sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok. V njem je treba navesti, pri katerem od staršev bodo živeli otroci, kako bodo potekali stiki z drugim zakoncem ter kakšna bo preživnina, ki jo bo moral slednji plačevati. Zadostuje, da zakonca tovrstni sporazum sestavita sama, saj ni treba, da je zapisan v obliki notarskega zapisa.

Za dogovore glede tega, kako se bo razdelilo skupno premoženje, kdo bo ostal ali postal najemnik stanovanja ter kdo bo preživljal zakonca, ki brez svoje krivde nima dovolj sredstev za preživljanje, pa je treba pripraviti dokument v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Partner noče ločitve: Kako se spopasti s tem?

Postopek se malce zaplete ter prinese dodaten stres, stroške in porabljen čas, če se eden od zakoncev ne želi ločiti oziroma se jima ne uspe uskladiti in dogovoriti o vseh pomembnih elementih ločitve.

Takrat je, kot že rečeno, treba vložiti tožbo s strani enega od zakoncev, v kateri je treba navesti razlog, ki je eden in edini, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, sodišče vključi Center za socialno delo (CSD). Zakonca se morata zglasiti na CSD ter podati svoja stališča in razložiti situacijo. Ravno tako lahko to storijo tudi otroci, nakar pristojni organ izda mnenje, ki ga posreduje sodišču. Po potrebi sodišče zakoncema ponudi mediacijo. V določenih primerih je ta uspešna in se nadaljuje postopek sporazumne ločitve, v nasprotnem primeru pa sodišče izda narok za obravnavanje razveze, v okviru katerega pregleda vse listine ter zasliši zakonce in ostale vpletene (otroke, mediatorje, priče, izvedence …), nakar razveže zakonsko zveze in odloči o varstvu, vzgoji, preživljanju ter stikih z otroki.

Delitev premoženja je ločen postopek, v okviru katerega v primeru, da ne pride do soglasja med zakoncema, eden od njiju vloži tožbo za ugotavljanje obstoja in obsega skupnega premoženja ter njegovo razdelitev.

razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je že sama po sebi neprijetna ter stresna situacija za vsakogar. Takrat, še bolj kot sicer, na dan privrejo občutki krivde, negotovosti, nevrednosti, sramu in strahu. Soočamo se z neodobravanjem in nerazumevanjem okolice, skrbijo nas lastna prihodnost in prihodnost svojih otrok, novonastala finančna situacija … Podajamo se namreč v neznano, kar zna biti izjemno zastrašujoče.

Pravijo, da čas celi rane, in čisto nič drugače ni pri ločitvi. Vse mine in sčasoma se vse uredi – in tega se je v težkih situacijah treba zavedati. A vedno sta pomembna tudi prevzemanje odgovornosti in sprejemanje pravih odločitev, ki lahko situacijo, v kateri smo se znašli, močno olajšata.

Zato je izjemnega pomena, da smo obdani z ljudmi, ki razumejo našo stisko, nas podpirajo in nam pomagajo. To so lahko sorodniki, prijatelji, znanci, zakonski terapevt ali podporna skupina, v katero se vključimo pred ali med ločitvenim postopkom. Zagotovo pa je to lahko to tudi zaupanja vreden odvetnik za družinsko pravo.

Članki iz iste kategorije: